CMIIndustri-Fjällhuset
GodsterminalIndustrilagerKontor
 
 
Översikt - Gröndalsleden framför industrifastigheten.
Översikt - Gröndalsleden framför industrifastigheten.

 

Lokaler och kontor intill genomfartsled i Värnamo

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Gröndalsleden, en genomfartsled norr och väster om Värnamo. Byggnaden är på 2 200 kvm och belägen på en industritomt 13 000 kvm. Huvuddelen av körplanen är asfalterad. Industrispår för transport på järnväg har planerats.