Fjällhuset

Köken i båda våningarna är välförsedda med husgeråd, diskmaskin, kyl / frys samt mikro ugn.

I övervåningen finns matberedare och en Bosch köksmaskin med visp, degkrok och rivjärn.

Gäststugan

Köket är välförsett med husgeråd, kyl / frys samt mikro ugn. (Ej diskmaskin).

 

Fjällhuset:

Har centraldammsugare för båda våningarna. Det finns munstycken och en ask avskiljare för att suga ut aska ur den öppna spisen. Tänk på att inte suga ut askan om du nyligen har eldat!

Gäststugan:

Dammsugare med damsugarpåse.

Övervåningen:

Täljstensugn

Eldas med stängda luckor.

Vrid ner golvvärmetermostaternas reglage, när täljstenugnen används som värmekälla.

Ved finns bakom huset, i vedboden. Om den är låst passar husnyckeln till hänglåset.

Se information: https://www.youtube.com/watch?v=wOpp3x5S1Zo 

Undervåningen:

Öppen spis med insats

Öppna spjället. Har det inte eldats på ett tag, tänd ett tidningspapper och förvissa dig om att rökkanalen är öppen.

Sedan går det att elda med de yttre luckorna öppna.

Är luckorna stängda kan fläkten användas, som är steglöst reglerad. Två sidoventiler ovanför luckan, dras ut.

Luftintaget nedanför luckan till vänster, dras ut. Ett vred strax intill reglerar, så att inkommande luft tas från rummet eller utifrån.

Ett vred till höger om luckan reglerar syretillförseln till elden. Denna måste vara öppen, för att det ska gå att elda. Elden kan minskas i omfattning, genom att strypa syretillförseln.

Under luckorna finns en behållare för aska. Askan kan dras fram genom att lyfta handtaget och dra till sig skrapan.

Ved finns bakom huset, i vedboden. Om den är låst passar husnyckeln till hänglåset.

Efter avslutad eldning, töm askan på anvisad plats bredvid vedboden.

Fjällhuset 

övervåningen:

En centraltermostat finns på väggen vid matsalsbordet. Golvvärmen regleras från centraltermostaten som ska vara i maxläge till höger. För att få lägre temperatur i ett sovrum, justera rummens golvvärmetermostater.

undervåningen:

Det finns en värmekabel i golvet för varje enskilt utrymme och temperaturen regleras med en elektronisk golvvärmetermostat.

På termostatfronten finns en huvudströmställare/temperaturinställning. Denna har en dubbeltrycksfunktion. (Finns också nyare utbytta till digitala). Utskjutande ratt - Från. Intryckt ratt – Till. En grön indikeringskod lyser när matningsspänningen är inkopplad. En röd reläindikeringskod lyser när värmekabeln är i drift.

Huvudströmställarens markering bör peka mot siffran 4. Termostaterna är då kalibrerade att ge 20 grader i alla utrymmen, förutom dusch och WC, som bör ge 22 grader.

Intill varje termostat hänger en termometer. Önskas varmare eller kallare, ska små justeringar göras mot högre eller lägre siffra. Tänk på att det kan ta någon timma, innan önskad temperatur nås. Vid för stora vridningar på huvudströmställaren, nås inte önskad temperatur.

I korridoren till höger finns en centraltermostat. Den stora ratten på fronten, ska vridas så långt det går, medsols, till högsta temperatur. Då fungerar de elektroniska golvtermostaterna i varje enskilt utrymme, och de gröna indikeringskoderna lyser.

Om önskad temperatur inte nås, kan det bero på att huvudströmställaren inte är intryckt eller att centraltermostaten vridits motsols.

Användes den öppna spisen, och det blir för varmt, kan centraltermostaten tillfälligt vridas motsols.

I våtutrymmen och intill den öppna spisen finns radiatorer, som säkerhet, om golvvärmen löser ut. Radiatorerna får inte vara påslagna, då de sätter golvvärmen ur funktion.

Gäststugan:

Det finns två värmekablar i golvet, indelat i farstu samt sovrum och bastu utrymme. Temperaturen regleras med en elektronisk golvvärmetermostat.

På termostatfronten finns en huvudströmställare/temperaturinställning. Denna har en dubbeltrycksfunktion. Utskjutande ratt - Från. Intryckt ratt – Till. En grön indikeringskod lyser när matningsspänningen är inkopplad. En röd reläindikeringskod lyser när värmekabeln är i drift.

Huvudströmställarens markering bör peka mot siffran 4. Termostaterna är då kalibrerade att ge 20 grader.

Intill varje termostat hänger en termometer. Önskas varmare eller kallare, ska små justeringar göras mot högre eller lägre siffra. Tänk på att det kan ta någon timma, innan önskad temperatur nås. Vid för stora vridningar på huvudströmställaren, nås inte önskad temperatur.

El-radiatorer är placerade i samvarorummet, samt dusch / WC. Varje el-radiator ställs in på önskat gradtal. I dessa utrymmen som har trägolv, respektive våtrumsmatta, saknas golvvärme.

I Fjällhuset finns en Soda Stream maskin.

Det finns ett antal passande flaskor till maskinen och flaskorna tål inte maskindisk.

Den som vill använda maskinen ska ta med egna Soda Stream patroner.