Planerat för trivsam inomhusmiljö

Fjällhuset och Gäststugan är ett kvalitativt boendealternativ. Vi utlovar en hög materiell standard med väl fungerande kök, samt sunda och friska våtutrymmen. I Fjällhuset finns dessutom en riktigt bra tvättmaskin, väl anpassad för storhushåll. Regelbundet tvättas tillhandahållna sängkläder, men hyresgästen förväntas tvätta ifall att det inträffar mer omfattande nedsmutsning av textilier.

Grundläggande för trivsam inomhusmiljö, är planering som ger förutsättningar att hålla städat och i ordning. I Fjällhuset finns centraldammsugare med tillbehör uppsamlingshink för aska från eldstäderna.

Engagerad stugvärd

Omsorg har lagts vid att anlita en stugvärd som har praktisk möjlighet att engageras för att huset ska hålla hög standard. Det tar sin tid att efter ett större sällskaps vistelse ordningsställa och gå igenom samtliga utrymmen.

De allra flesta inser fördelarna överlåta till stugvärden att ordningsställa huset till nästkommande sällskap. Vi understryker att i stugvärdens rutinenliga uppdrag ingår att sköta om huset, även sådant som kan vara mindre synligt, men angeläget för att huset ska fungera väl.

Vårt upplägg innebär stor frihet, samtidigt bygger det på att stugvärden ska anlitas. Alla blir vinnare på att få anlända till ett väl ordningsställt och städat boende och slippa ha bekymren vid hemresan.

Att städa på egen hand

För allas trivsel och trevnad beräknas en städning ta tre timmar och omfattas av allt enligt följande:

  • utomhusruskning av mindre mattor, plädar, täcken och kuddar
  • dammsugning och vattentorkning överallt samt rengöring av klinkergolv och kakelväggar i våtutrymmen med spolning av bastu
  • vädring av huset, speciellt viktigt om det förekommit rökning
  • köket med dess redskap i insorterat skick, rengör ugnen om så skulle behövas
  • den som eldat tar bort askan och tömmer på anvisad plats bakom huset.

Beställa städning

Görs i samband med bokningen.