Övervåningen:

Täljstensugn

Eldas med stängda luckor.

Vrid ner golvvärmetermostaternas reglage, när täljstenugnen används som värmekälla.

Ved finns bakom huset, i vedboden. Om den är låst passar husnyckeln till hänglåset.

Se information: https://www.youtube.com/watch?v=wOpp3x5S1Zo 

Undervåningen:

Öppen spis med insats

Öppna spjället. Har det inte eldats på ett tag, tänd ett tidningspapper och förvissa dig om att rökkanalen är öppen.

Sedan går det att elda med de yttre luckorna öppna.

Är luckorna stängda kan fläkten användas, som är steglöst reglerad. Två sidoventiler ovanför luckan, dras ut.

Luftintaget nedanför luckan till vänster, dras ut. Ett vred strax intill reglerar, så att inkommande luft tas från rummet eller utifrån.

Ett vred till höger om luckan reglerar syretillförseln till elden. Denna måste vara öppen, för att det ska gå att elda. Elden kan minskas i omfattning, genom att strypa syretillförseln.

Under luckorna finns en behållare för aska. Askan kan dras fram genom att lyfta handtaget och dra till sig skrapan.

Ved finns bakom huset, i vedboden. Om den är låst passar husnyckeln till hänglåset.

Efter avslutad eldning, töm askan på anvisad plats bredvid vedboden.