Fjällhuset 

övervåningen:

En centraltermostat finns på väggen vid matsalsbordet. Golvvärmen regleras från centraltermostaten som ska vara i maxläge till höger. För att få lägre temperatur i ett sovrum, justera rummens golvvärmetermostater.

undervåningen:

Det finns en värmekabel i golvet för varje enskilt utrymme och temperaturen regleras med en elektronisk golvvärmetermostat.

På termostatfronten finns en huvudströmställare/temperaturinställning. Denna har en dubbeltrycksfunktion. (Finns också nyare utbytta till digitala). Utskjutande ratt - Från. Intryckt ratt – Till. En grön indikeringskod lyser när matningsspänningen är inkopplad. En röd reläindikeringskod lyser när värmekabeln är i drift.

Huvudströmställarens markering bör peka mot siffran 4. Termostaterna är då kalibrerade att ge 20 grader i alla utrymmen, förutom dusch och WC, som bör ge 22 grader.

Intill varje termostat hänger en termometer. Önskas varmare eller kallare, ska små justeringar göras mot högre eller lägre siffra. Tänk på att det kan ta någon timma, innan önskad temperatur nås. Vid för stora vridningar på huvudströmställaren, nås inte önskad temperatur.

I korridoren till höger finns en centraltermostat. Den stora ratten på fronten, ska vridas så långt det går, medsols, till högsta temperatur. Då fungerar de elektroniska golvtermostaterna i varje enskilt utrymme, och de gröna indikeringskoderna lyser.

Om önskad temperatur inte nås, kan det bero på att huvudströmställaren inte är intryckt eller att centraltermostaten vridits motsols.

Användes den öppna spisen, och det blir för varmt, kan centraltermostaten tillfälligt vridas motsols.

I våtutrymmen och intill den öppna spisen finns radiatorer, som säkerhet, om golvvärmen löser ut. Radiatorerna får inte vara påslagna, då de sätter golvvärmen ur funktion.

Gäststugan:

Det finns två värmekablar i golvet, indelat i farstu samt sovrum och bastu utrymme. Temperaturen regleras med en elektronisk golvvärmetermostat.

På termostatfronten finns en huvudströmställare/temperaturinställning. Denna har en dubbeltrycksfunktion. Utskjutande ratt - Från. Intryckt ratt – Till. En grön indikeringskod lyser när matningsspänningen är inkopplad. En röd reläindikeringskod lyser när värmekabeln är i drift.

Huvudströmställarens markering bör peka mot siffran 4. Termostaterna är då kalibrerade att ge 20 grader.

Intill varje termostat hänger en termometer. Önskas varmare eller kallare, ska små justeringar göras mot högre eller lägre siffra. Tänk på att det kan ta någon timma, innan önskad temperatur nås. Vid för stora vridningar på huvudströmställaren, nås inte önskad temperatur.

El-radiatorer är placerade i samvarorummet, samt dusch / WC. Varje el-radiator ställs in på önskat gradtal. I dessa utrymmen som har trägolv, respektive våtrumsmatta, saknas golvvärme.