CMIIndustri-Fjällhuset
FjällhusetGäststuganBoka en veckaOmrådetFotonKonferensInnehållsförteckningGöra utskrift
 

GÄSTSTUGAN

 

   

Nyckel och säkerhet

För att skapa en tillfredställande säkerhet i Gäststugan finns följande rutiner. Nyckel med Stöldskyddsföreningens bricka översändes per post någon vecka i förväg. Innanför ytterdörren hänger ytterliggare två nycklar med namnskyltar.

Då ingen vistas i huset ska ytterdörren vara låst. Nyckel får inte gömmas utanför huset, då gäller inga försäkringar.

Vid avresan, kontrollera att de två nycklarna med namnskyltar är tillbakahängda. Lås ytterdörren med den översända nyckeln som har stöldskyddsföreningens bricka. Använd bifogad frankerad förpackning och lägg den på närmsta brevlåda. Brickans nummer identifierar nyckeln och på så sätt vet vi vem som sänt den i retur.

Under vistelsen i Björnrike, lämna inte värdefull sportutrustning på ett övergivet sätt utan använd skidstället i farstun. Snowboard stölder har förekommit på tomten. Lämna inte sportutrustning nära vägen eller på parkeringen framför Gäststugan.

Obehöriga informeras om att Gäststugan har tele-larm med övervakning och åtgärd och att dess inventarier är märkta.