CMIIndustri-Fjällhuset
GodsterminalIndustrilagerKontor
 
 

 

Handelshuset Gröndalsledens besöksadress:

Fabriksgatan 5

Mottagning eller visning, sker efter överenskommelse. Administrativ adress.

Gröndalsleden är en genomfartsled som förbinder västra och norra Värnamo. Handelshuset syns från Gröndalsleden och är beläget i den norra delen.

Vägbeskrivning

E4:an norrifrån - använd avfarten Klevshult / Hörle. Gamla E4:an fortsätter parallellt med motorvägen, genom Hörle samhälle. Framme i Värnamo, sväng höger väg 151 mot Hestra. Passera under järnvägsbron och sväng sedan vänster in på Gröndalsleden.

E4:an söderifrån - sväng av mot Borås och Göteborg in på Riksväg 27 - (alternativt genom Värnamo och skyltningen mot väg 151 Hestra).

Riksväg 27 - använd avfart Värnamo V, passera Räddningstjänsten. I cirkulationskorsningen, kör in på Gröndalsleden, se också skyltar mot väg 151 och Hestra. Följ Gröndalsleden nästan hela sträckningen fram till korsningen med Fabriksgatan.

Nydalavägen från Vrigstad - passera bilhandlare, framme vid cirkulationskorsningen, sväng höger in på Lagastigen, skyltningen är mot väg 151 och Hestra. Vid nästa cirkulationskorsning, sväng höger in på Jönköpingsvägen. Efter någon kilometer, sväng vänster in på väg 151 mot Hestra. Passera under järnvägsbron och sväng till vänster in på Gröndalsleden.