CMIIndustri-Fjällhuset
GodsterminalIndustrilagerKontor
 
 

 

 

Administrativ besöks- och postadress:

Lasarettsgatan 10
331 30 Värnamo

Telefon: 0370-480 55
E-post: info@cmi.se

Lasarettsgatan passerar centrum och vi syns från cirkulationskorsningen mitt i centrum.